Psykisk hälsa för barn och familjer med problematisk skolfrånvaro

Linda Deshayes, leg. psykolog

Problematisk

skolfrånvaro

Anledningarna till att ett barn inte vill gå till skolan är olika och ofta komplexa. Konsekvensen av problematisk skolfrånvaro drabbar nästan alltid fler än barnet själv. Situationen får ibland vuxna att tappa fotfästet och tröttar ofta ut systemet runt barnet. I en sådan situation kan stöd och hjälp vara avgörande för den psykiska hälsan. 


Linda Deshayes

legitimerad psykolog


Jag arbetar med barn, ungdomar och familjer som kämpar med livet i en situation där barnet inte vill gå till skolan. 


Till mig på mottagningen i centrala Göteborg kommer barn och ungdomar i skolåldern, föräldrar och andra anhöriga. En del kommer i ett tidigt skede utifrån oro kopplat till barnets ovilja att gå till skolan, och andra har levt med problematisk skolfrånvaro länge.


Jag utgår från att varje människa är del av sitt sammanhang och att det finns stor potential till förändring i samspelet med andra. Det är viktigt för mig att se mina klienter i deras "friska öga" även när livet är svårt och man drabbats av någon form av lidande eller psykisk ohälsa. 


De är inte ovanligt att barn och vuxna som kommer till mottagningen har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (t.ex. autism eller ADHD) och jag är van att anpassa besöken utifrån det. Inför ett första besök ringer jag upp och gör en avstämning. Läs mer om hur det går till.VANLIGA TEMAN & FRÅGOR

För barn och ungdomar som jag träffar är vanliga teman: 


 • Sociala situationer, motivation och mening
 • Oro, ångest, ilska eller motstridiga känslor
 • "Varför känner jag så här?"

Föräldrar som kontaktar mig frågar ofta:


 • Vad behöver mitt barn för att må bra? Vad behöver jag?
 • Hur ska jag förstå mitt barns beteende och känslor?
 • Hur ska livspusslet gå ihop, hur ska vi orka?
 • Konfliktfylld vardag
 • Hur upprättar vi rutiner som fungerar?
 • Hur blir jag den förälder som jag vill vara?
 • Hur hittar vi tillbaka till varandra i familjen?
 • Mitt barn signalerar att något skaver, men skolan märker ingenting - vad handlar det om ?
 • Hur kommunicera mitt barns behov till andra?

De som kommer till mig uttrycker ofta önskan om:


 • Känsla av hanterbarhet, begriplighet och sammanhang
 • Acceptans och Självkänsla
 • Hantera starka känslor & ältande tankar
 • Minskad stress
 • Nya sociala färdigheter och stärkta relationer
 • Hopp och framtidstro


Hemmasittare

Tjänster - hur jag kan hjälpa

Förälder


Föräldrastöd för att stötta dig/er  vad gäller ditt/ert barn, samarbete och vardagen. 


Du som är förälder kan även söka egen psykoterapi hos mig.


Nybesök 1500 kr (75 min)

Ordinarie besök 1200 kr (50 min)

Barn och familj


I familjebehandling arbetar jag med olika metoder som främjar och bygger vidare på barnets och familjens styrkor och vi kan växelverka mellan enskilda samtal och familjesamtal. Två inriktningar erbjuds:

- gemensam problemlösning, att vara team mot problemet.

- styrt fokus på att bygga lösningar, uppmärksamma positiva undantag och bidra med fler.  


Familj - 1500 kr (75 min)

Ungdom


Barn och ungdomar som vill ha en egen samtalskontakt med mig är så klart välkomna för det efter nybesök. 

 

Nybesök 1500 kr 

Ordinarie besök 1200 kr


Om mig

Jag heter Linda Deshayes och är legitimerad psykolog, utbildad vid Lunds Universitet. Jag har mångårig erfarenhet av främjande, förebyggande och behandlande arbete med barn och unga.  Jag har varit verksam psykolog för barn och ungdomar på BUP, i grundskola, anpassad grundskola (särskola) och elevhälsa i Göteborg. De senaste fem åren har jag arbetat i ett specialiserat närvaroteam i grundskolan.

Jag är medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna, och har patient- och ansvarsförsäkring. Jag har sekretess och följer yrkesetiska riktlinjer för psykologer och psykoterapeuter.


Kontakt

Kontakta mig i formuläret, du behöver inte ange mer än ditt namn och telefonnummer.  

Min arbetstid är onsdagar och fredagar.


Hitta hit